Credinta

Când un copil suferă sau este bolnav, inima mamei este distrusă – Să ne rugăm pentru sănătatea, fericirea şi bunăstarea copiilor nostri

 

 

Când un copil suferă sau este bolnav, inima mamei este distrusă – Să ne rugăm pentru sănătatea, fericirea şi bunăstarea copiilor nostri

 

Cel mai important pentru copiii noștri este să îi ajutăm cât putem și să ne rugăm neîncetat Măicuței Sfinte, Bunului Dumnezeu și Mântuitorului pentru sănătatea și fericirea lor.

Rugăciunea de mai jos e bine să fie spusă de către mamă, oricât de mic sau de mare ar fi copilul ei! Are puteri nebănuite atunci când este spusă cu dragoste și credință!

Doamne Iisuse Hristoase! Fie mila Ta asupra copiilor mei (numele), păzeşte-i pe ei sub acoperământul Tău, ocroteşte-i de toată pofta vicleană, depărtează de la ei pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul, deschide-le urechile şi ochii inimii, dăruieşte umilinţă şi smerenie inimilor lor. Doamne!

Cu toţii suntem zidirea Ta: îndură-Te de copiii mei (numele) şi întoarce-i la pocăinţă. Mântuieşte-i, Doamne, şi miluieşte-i pe copiii mei (numele), şi luminează-le mintea cu lumina înţelegerii Evangheliei Tale, şi povăţuieşte-i în calea poruncilor Tale, şi învaţă-i, Mântuitorule, să facă voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul nostru.
Amin!

 

Sursă