Credinta

Rugăciunile pentru ajutor si noroc la examene, limpezesc mintea și vă dau curaj!

 

 

 

 

Orice rugăciune înălțată cu dragoste către Domnul este bine primită și de mare folos. Există însă o rugăciune îndreptată către Maica Domnului, grabnic folositoare tuturor celor care se pregătesc să meargă la un examen.

Limpezește mintea și dă curaj

Următoarea rugăciune adresată Sfintei Fecioare are rolul de a-i limpezi mintea și a-i da curaj celui care o citește, reușind totodată să-i îndepărteze și emoțiile dinainte unui examen greu.

„Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, casa pe care înțelepciunea lui Dumnezeu Sieși Și-a zidit-o, dătătoarea darurilor duhovnicești, ceea ce de la cele lumești la cele mai presus de lume mintea noastră o înalți și pe toți la cunoștința adevărului îi ridici! Primeşte puţina rugăciune a nevrednicului/nevrednicei robului/roabei tău/tale, care cu credinţă şi smerenie mă închin în faţa Preacinstitei Tale icoane şi cu umilinţă te rog: Dăruieşte bună sporire minţii mele, luminează-mă cu lumina cunoştinţelor, întăreşte-mi memoria, dă-mi priceperea cuvenită şi pune în gura mea cuvânt spre răspuns bun, ca înstrăinat fiind de deşertăciunea pământească şi slava deşartă să mă înalţ cu mintea şi cu inima spre cele nepieritoare şi veşnice. Amin”.

Părinții pot ajuta cu o rugăciune specială adresată Mântuitorului

În ceea ce-i privește pe părinți, aceștia trebuie la rându-le să îi sprijine pe copii, cu următoarea rugăciune îndreptată către Mântuitor, cu mare rezultat:

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, ajută-l pe copilul acesta (numele) să treacă cu bine această încercare ce îi stă înainte. Cel ce ne-ai cerut să fim înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii, luminează-l pe robul tău (numele) să înveţe ceea ce trebuie ca să fie bine pregătit la examenul care îl aşteaptă. Tu ştii ce e bine şi ce e rău. În mâinile Tale sunt vieţile noastre. Noi, crezând că este de folos acestui copil să iasă încununat din această încercare, Te rugăm să arăţi şi de această dată puterea ajutorului Tău. Dar să nu fie după voia noastră, Doamne, ci după voia Ta cea sfântă, că Tu îl iubeşti mai mult decât noi şi ştii ce-i este cu adevărat de folos. Doamne, ajută-l pe robul Tău (numele) să nu caute lauda lumească, ce este degrab trecătoare, ci să caute vieţuirea curată şi sfântă, ca să dobândească Împărăţia cerurilor. Vieţile oamenilor sunt pline de încercări. Ce folos vom avea dacă vom câştiga bunătăţile vremelnice, de nu le vom dobândi şi pe cele veşnice? Ce folos vom avea de ne va lăuda lumea aceasta, dacă faptele noastre nu sunt bineplăcute Ţie? Ajută-ne, Dumnezeule, ca numai la Tine să căutăm împlinirea noastră şi să preaslăvim în vecii vecilor Numele Tău cel Sfânt. Amin!”.

 

Imagine similară

 

Sursa: Secretele