Credinta

Rugăciunea Sfântului Simeon din Muntele Minunat împotriva gândurilor necurate!

 

 

 

Rugăciunea Sfântului Simeon – Sfinții părinți spun că cel mai greu război este cel purtat cu gândurile care vin de la diavol. În aceste condiții, trebuie să țineți post și să vă rugați neîncetat.

 

Rugăciunea Sfântului Simeon – De mare ajutor, vă va fi și rugăciunea sfântului Simeon din Muntele Minunat…

“Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Cuvântul lui Dumnezeu Cel fără de moarte, ziditorul și ocârmuitorul întregii făpturi, Fiule, Unul-Născut, Care ai strălucit fără de ani din Tatăl și Același, neschimbat și neamestecat, precum știi Te-ai întrupat din Preasfânta Fecioară Maria, ca să izbăvești din robia vrăjmașului pe cei pe care i-ai zidit…

Iartă-mi păcatele, Stăpâne al tuturor, și să nu-mi fie obișnuință spre păcat, ci milostiv făcându-Te mie, trimite din scaunul cel sfânt al slavei Tale darul Tău care să acopere neputința mea, a robului Tău celui netrebnic.

Înțelepțește-mă și voi învăța poruncile Tale, ca să fiu viu. Vindecă rănile sufletului meu, și luminează ochii cugetului meu, ca să înțeleg totdeauna iconomia care s-a făcut pentru mine. Și ce voi zice Ție, mai înainte cunoscătorule, Cel ce încerci inimile și rărunchii oamenilor? Tu știi că inima mea însetează de Tine ca un pământ uscat, deci, Stăpâne preabune, trimite-mi darul Tău, ca să sature foamea și să adape setea mea. Că după Tine doresc și însetez, Lumina adevărului și Dătătorul mântuirii.

Așa, Stăpâne preabune, ascultă rugăciunea mea și-mi dăruiește cererile inimii mele, ca să mă fac biserică a darului Tău. Și locuind el în mine, să-mi strângă cugetul meu ca un frâu, ca nu cumva, rătăcind, să greșesc Ție și să fiu scos afară din lumina Ta.

Că Ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă, mulțumire și închinăciune înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte, și Preasfântului și Bunului și de Viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin.”

 

Sursa: Secretele