Credinta Sarbatoarea Pastelui

Rugăciunea din Vinerea Mare către Mântuitor, se citește pentru iertarea păcatelor și ajutor de la Dumnezeu!

 

 

 

 

În Vinerea Patimilor se ține post negru în amintirea clipelor de durere care s-au petrecut. De asemenea, în Vinerea Mare fiecare creștin trebuie să plătească o rugăciune pentru iertarea păcatelor și ajutor de la Dumnezeu.

Vinerea Mare – Se ocolește biserica de trei ori

În Vinerea Mare, seara, se cântă Prohodul Domnului, la Denie, apoi se înconjoară biserica de trei ori și se trece pe sub Sfântul Epitaf.

Vinerea Mare – Iată mai jos și rugăciunea care se citește în Vinerea Mare!

“Doamne, Iisuse Hristoase, dulcele Mântuitor al sufletului meu! mărturisesc înaintea Ta întru această zi a răstignirii Tale, întru care ai pătimit și ai luat moarte pe cruce pentru păcatele noastre, că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe și cu fărădelegile mele cele rele.

Pentru aceea mă rog bunătății Tale cele nespuse, să mă faci și pe mine părtaș Sfintelor Tale patimi, cinstitelor răni și morții Tale celei de viață făcătoare, pentru care să mă învrednicesc prin harul Tau, să rabd și eu asemenea pentru dragostea Ta precum Tu cel milostiv, le-ai răbdat pentru mântuirea mea, întărindu-mă întru aceasta pururea cu aceeași putere și răbdare ce ai avut, când te-au răstignit nemulțumitorii farisei.

Întărește-mă drept aceea, Doamne, să ridic cu bucurie de astăzi Crucea Ta cu mare pocăință. Și pentru urăciunea cugetelor și voințelor mele celor rele, sădește în inima mea întristarea morții Tale, că o simt precum a simțit-o Maica Ta iubită, Ucenicii Tăi și femeile cele purtătoare de mir ce stăteau lângă Crucea Ta.

Și îmi luminează mie simțirile mele cele sufletești, pentru ca să se miște și să cunoască moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut zidirile cele neînsuflețite, când s-au mișcat la răstignirea Ta, și mai vârtos cum Te-a cunoscut tâlharul cel credincios și Ți s-a plecat, de l-ai așezat în Rai. Dă-mi Doamne și mie, darul tau, precum ai dat atuncea aceluia, și-mi iartă păcatele pentru Sfintele Tale patimi și mă așează cu bună întoarcere și cu pocăință împreună cu el în Rai, ca un Dumnezeu și Ziditor ce ești.

Asemenea fă și la toți creștinii vii și morți, precum se roagă în toate zilele, în Sfânta Ta Biserică, și le iartă lor păcatele și-i învrednicește pe ei împărăției Tale, pentru ca să vadă lumina Ta și să Te slăvească. Mă închin Crucii Tale, Hristoase, și zic către dânsa pentru dragostea Ta: ”Bucură-Te, cinstita Cruce a lui Hristos! că Tu ai mântuit lumea prin pironirea lui Hristos pe tine; Bucură-Te, pom binecuvântat, pentru că Tu ai ținut rodul vieții și ne-ai izbăvit din moartea păcatului; Bucură-Te, drugul cel tare ce ai sfărâmat ușile iadului; Bucură-Te cheie împărătească ce ai deschis ușa Raiului. Mă bucur și eu pentru că văd pe cei răi surpați jos și pe prietenii Tăi împărățind în ceruri; pe cei răi biruiți de povara Ta și pe creștinii ce Ți se închină, înarmați cu puterea Ta”.

O, răstignitul meu, Hristoase, câte ai pătimit pentru noi! O, câte răni, scuipări, câte batjocori și câtă necinste ai răbdat pentru păcatele noastre, pentru ca să ne dai încă pilda adevăratei răbdări! Drept aceea cum pot să fug de cruce, văzând pe Dumnezeul meu ridicat pe Ea; să-mi pară grele caznele, vazând pe stăpânul meu că le iubește, le cere și le socotește de mare mărire?

Rușine-mi este cu adevărat de mă voi întrista de relele ce-mi pricinuiesc oamenii sau pentru ispitele ce-mi aduc vrăjmașii, trupul și gândul meu cel rău, sau pentru necazurile și bolile ce-mi vin din depărtarea lui Dumnezeu de mine. De vreme ce acestea toate le trimite Dumnezeu, pentru ca să mă apropii de El mai mult și pentru ca să-L slăvesc și mă pedepsește întru această viață pentru binele meu și pentru ca să mă odihnesc cu mai multă mărire întru împărăția Lui.

Așa fiind, înmulțește-mi Doamne ostenelile, ispitele și durerile mele, dar să-mi înmulțești cu prisosință și răbdarea, puterea, mulțumită și binecuvântarea în patimile ce le voi suferi.

Pentru că eu cunosc că sunt neputincios de nu ma vei întări, orb de nu mă vei lumina, legat de nu mă vei dezlega, fricos de nu mă vei face îndrăzneț, rău de nu mă vei preface, pierdut, de nu am vei încerca, rod, de nu mă vei răscumpăra cu bogata și dumnezeiasca Ta putere și cu darul Sfintei tale Cruci, căreia ma închin, o slăvesc acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin”.

 

Sursa: Secretele