Credinta

Citește această rugăciune înainte de culcare – medicament pentru suflet!

 

 

Citește această rugăciune înainte de culcare – medicament pentru suflet!

 

Rugǎciune cǎtre Maica Domnului

Preasfântǎ Stǎpânǎ, Nǎscǎtoare de Dumnezeu, ceea ce eşti singurǎ Preacuratǎ şi cu sufletul şi cu trupul, ceea ce singurǎ eşti mai presus de toatǎ curǎţia şi întreaga înţelepciune şi feciorie; ceea ce singurǎ toatǎ    te-ai fǎcut lǎcaş a tot darului Preasfântului Duh şi pe însǎşi puterile cele fǎrǎ de materie, fǎrǎ de asemǎnare le covârşeşti cu curǎţenia şi cu sfinţenia sufletului şi a trupului. Cautǎ spre mine pângǎritul, necuratul şi întinatul şi cu sufletul şi cu trupul, cu întinǎciunea vieţii mele celei dezmierdate. Curǎţeşte-mi mintea mea cea pǎtimaşǎ, spalǎ-mi şi îndrepteazǎ-mi gândurile mele cele rǎtǎcite şi orbite. Îndrepteazǎ-mi şi povǎţuieşte-mi simţirile mele. Slobozeşte-mǎ de obiceiul cel prea rǎu şi urât, care de-a pururea, ziua şi noaptea, mǎ tiranizeazǎ pe mine, al necuratelor mai înainte prinderi în minte, şi al patimilor. Opreşte-mǎ de la tot pǎcatul cel cu lucrare, şi-mi dǎruieşte trezire şi socotealǎ desluşitoare, întunecatei şi ticǎloasei mele minţi, spre îndreptarea greşelilor şi a cǎderilor mele.

Ca de întunericul pǎcatului izbǎvindu-mǎ, sǎ mǎ învrednicesc a te slǎvi şi a te lǎuda cu îndrǎznealǎ, pe Tine cea singurǎ adevǎratǎ, Maicǎ a adevǎratei Lumini a lui Hristos Dumnezeul nostru. Cǎ Tu singurǎ, împreunǎ cu Dânsul şi printr-Însul, eşti binecuvântatǎ, şi prea proslǎvitǎ de toatǎ zidirea, cea vǎzutǎ şi cea nevǎzutǎ, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.

 

 Sursa